dijous, 10 de maig del 2012

Projecte

Reforestació d’un espai rural

Casualment vaig tenir la possibilitat de disposar d’uns tres mil metres quadrats d’un ametllerar abandonat. Alguns dels ametllers eren morts i els altres pràcticament irrecuperables. Al llarg de tota una vorera havien nascut ullastres que ja eren mes grossos que els ametllers.

El primer que vaig fer va ser arreglar una mica les parets seques i tancar la finca perquè les ovelles que solen pasturar per aquell redol, no entressin dins la finca. Vaig retirar totes les branques mortes i pedres grosses. Vaig fer segar la finca i en van sortir 27 bales d’herba seca que més endavant feria servir per protegir el sòl per evitar l’evaporació. No vaig tocar els ametllers perquè la seva ombra ajuda, de moment a reduir la insolació.

Vaig respectar la vorera d’ullastres i tota la vegetació baixa. Entre d’altres hi havia mates, llampúdols i diverses esparregueres i enfiladisses. Es pot dir que hi havia una bona representació de la vegetació característica d’un ullastrar. Més endavant vaig fer un catàleg de tota la flora que hi ha, encara ara estic descobrint alguna planta nova.

En dos anys he sembrat alzines i tota la vegetació característica dels alzinars que he pogut aconseguir. També he sembrat algunes plantes que encara que són de les Illes no són pròpiament de l’alzinar, però que situades en els llocs adients es desenvolupen bé i donen riquesa botànica. Sempre que puc hi afegeixo alguna planta nova.

He fet tres tipus de proves per protegir la humitat del sòl . La primera va ser amb les bales d’herba, la segona fent servir malla antiherbes i pedres damunt i la tercera posant una capa gruixada de composta. Al final la millor ha estat posar palla, ja que es desfà ràpidament al cap d’un any i evita la sortida d’herbes. El compost està molt bé en el moment de sembrar una planta mesclant-lo amb la terra perquè la refluixa i afavoreix el creixement de les arrels, però fomenta la sortida d’herbes amb un gran potencial que desprès du molta feina treure.

Després vaig instal·lar un sistema de reg automàtic perquè el nombre de plantes és considerable. Es reguen cinc minuts cada dos dies d’abril a octubre. Si plou tenc la possibilitat de tancar tot el reg i en la primavera, en esclatar les alzines, els hi don alguns regs addicionals.

Les plantes procedeixen del viver de Menut, de donacions de planta sobrant i de producció pròpia.

En uns 20 anys les alzines tindran una altura considerable amb una bona aparença d’arbres i llavors serà el moment de tallar els ametllers, que actualment ja no fan ametlles i que van morint perquè són molt vells.

clip_image002

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada